WELKOM OP THE STARGATE EXPERIENCE HOME site van JANNA HOPMAN

FullSizeRender (4)

KIJK MIJ  ; Video link Stargate Experience Testimonies

https://youtu.be/MQiJHCapkS

 

Op deze site kun je informatie vinden over de Stargate, over mij,  de Stargate Experience- en Stargate Connecting to your Higher Self workshops, de maandelijkse Transmissions of Light meditaties en de persoonlijke Stargate sessies die ik geef.

WAT IS DE STARGATE

Event 7 De Stargate is een uit diverse heilige geometrieën bestaande vorm die als anker dient voor een hoog vibrationeel bewustzijnsveld. Op een soortgelijke manier als de Piramides als heilige geometrie ook een energieportaal zijn en een specifiek energieveld bevatten van een hogere trilling. Het collectieve bewustzijnsveld van de Stargate, waar we in de Stargate workshops mee werken, reageert op onze gezamenlijke intentie,  zo ontstaat een multidimensionaal energieveld in de ruimte van de derde tot en met de twaalfde dimensie, wat om en door ons heen vibreert. Door vervolgens met een open en ontspannen houding, in dit energieveld korte en langere meditaties te doen, zal  je eigen energie zich vanzelf afstemmen op deze hogere  trillingen. Waardoor transformatie van persoonlijke- en spirituele processen en lichamelijke onbalans naar een meer harmonische staat mogelijk wordt.  Dit is een verandering die niet alleen in je bewustzijn gebeurt maar ook op fysiek niveau. In iedere cel van je lichaam wordt zo een verandering en een ontwaken van je ongebruikte DNA potentieel geactiveerd.

Wij gebruiken als mens maar 2 van de oorspronkelijk 12 strengen DNA,  die als blauwdruk in iedere cel van ons lichaam aanwezig zijn en die alle processen in ons lichaam aansturen. De overige 10 ongebruikte strengen DNA zijn fijnstoffelijk en bevatten ons multidimensionaal potentieel. De volgende stap in onze evolutie als mens.  In het werken met het Stargate veld en door de hoger dimensionale hulp die we in dit veld ontvangen, wordt dit fijnstoffelijke DNA gestimuleerd en geactiveerd. Praktisch betekent dit dat we een groeisprong maken naar de multidimensionale staat van zijn,  waar we in onze blauwdruk als mens op ontworpen zijn. Multidimensionale wezens, die hun volledige brein gebruiken, wijzer van geest zijn en krachtiger van lichaam. Die langer kunnen leven dan we nu doen. Die in hun spirituele- en persoonlijke kracht staan omdat ze via intuïtie en later via rechtstreeks telepathisch contact weer verenigd zijn met hun grotere wijsheid, hun Zielezijn, hun Hoger Zelf en authenticiteit.

WE HOEVEN HET NIET ALLEEN TE DOEN❗️

IMG_1234 Daarnaast kunnen we in dit hoog vibrationele veld makkelijker hulp ontvangen van hoger geëvolueerd bewust leven, die in deze dimensies in lichtvorm of fijnstoffelijker vorm leven, zoals Engelen, de geascendeerde Meesters en onze Galactische familie van de sterren, zoals de Hathors, de Pleiadiërs,de Arcturianen, de Pachats en velen meer. Deze helpers van hoger Licht staan de mensheid en onze levende en bewuste Planeet Aarde, liefdevol bij in het ascentie proces waar wij in deze tijd  doorheen gaan. Zij doen dit door het geven van inzichten, brengen van balans en healing en door het geven van activaties gericht op het ontwaken in het grotere bewustzijn van onze eigenlijke staat van zijn. Het prachtige en krachtige Lichtwezen dat wij in werkelijkheid zijn.  Zij doen dit  altijd met terughoudendheid en het grootste respect voor ons recht op zelfbeschikking om deze hulp, deze uitgestoken hand, te aanvaarden.   Zij zijn, net als wij,  speler in het spel van de grote kosmische en planetaire veranderingen die nu gaande zijn.  Alles is in deze grotere verbanden, in het grote veld van levende energie, onverbrekelijk met elkaar verbonden en in dit samenspel beïnvloedt alles elkaar.  Door de verhoogde energie en straling emissies van onze eigen Ster, de Zon,  naar de Aarde en door de lichtemissies die nu ook via de Centrale Zon de Aarde bereiken,  is de basis toon, de energie frequentie, van onze Planeet aan het verhogen.  Dit brengt transformatie  processen op gang in de Aarde zelf en daarmee ook in alles wat op en in Haar leeft. Wij zijn in onze Aardse vorm, elektromagnetische wezens en al onze energetische- en bewustzijnsprocessen zijn met de Aarde verbonden. Verandert Zij, dan worden ook wij, door deze nieuwe frequenties beïnvloedt.  Het Licht in de wereld neemt hiermee steeds meer toe, ook al lijkt dit ogenschijnlijk niet zo, als we ons richten op nieuwsbronnen als de TV en andere media. Zij brengen nog steeds de oude programmering die beperkt en beperkend is, een gecensureerd beeld van een angstige werkelijk.  Als we op onze eigen waarneming, uit eerste hand leren vertrouwen, zie je overal om ons heen nieuwe initiatieven ontstaan, zie je dat ons eigen multidimensionaal bewustzijn  aan het ontwaken is en hoe we zo langzaam maar gestaag  uit de lange slaap van ons vernauwde en versluierde bewustzijn ontwaken.  De oude op “verdeel en heers” systemen schudden op hun grondvesten en brokkelen langzaam af. Moeder Aarde schudt de opgebouwde spanning uit haar systeem. De natuur zal zich weer herstellen en wij als mensheid komen samen met onze Planeet, in de grote omlopen van de Planeten, uit een donkere periode nu weer terug in het Licht.  En zo gaan  we ons weer bewust worden van de eenheid van alle bestaan, gaan we het ego op de achterbank zetten, komt ons hart denken weer aan het stuur en  kan de opmars van dit Licht in onszelf en in de Wereld weer de boventoon gaan voeren.

WAAROM ZOU JE DIT WILLEN.

In deze huidige staat van zijn, gebruiken we maar een fractie van   waar wij als mens toe in staat zijn. Wij zijn ons niet bewust van onze ware aard. Het enorme Lichtwezen dat wij in werkelijkheid zijn.  We beleven de wereld nog steeds voornamelijk met  onze  5  “stoffelijke” zintuigen, waarmee we maar een beperkte bandbreedte waarnemen van een veel grotere werkelijkheid.  We verkeren in een vernauwde staat van bewustzijn.  In deze tijd van verhoogde energie, hebben we wind mee om hier een verandering, een verbetering in aan te brengen. Door het op angst en concurrentie gerichte denken te verruilen voor vertrouwen, dankbaarheid en ons ook te richten op dienstbaar zijn aan het grootste goed van het geheel, komen we in een hogere staat van trilling en gaan onze fijnstoffelijke zintuigen zich meer openen. We gaan de wereld dan weer vanuit het grotere inzicht van het helder weten, -zien,- horen en -voelen  waarnemen. We krijgen weer toegang tot de innerlijke wijsheid van vele opgetelde levens.  Contact met ons Zelf op Zielniveau. Het vermogen om  telepathisch  te communiceren met elkaar en  met bewust leven op de andere frequentielagen van bestaan, herstelt zich weer. (elementalen, dieren, hogere dimensionaal leven en onze hogere aspecten van Zelf) Het vermogen om hogere Licht frequenties te dragen in onze stoffelijke en fijnstoffelijke lichamen  neemt weer toe en zo kunnen hogere delen van ons Zielebestaan weer met onze fysieke realiteit van dit leven versmelten. Ons lichaam transformeert mee in dit proces en verandert van een op koolstofbasis gebaseerd lichaam in een meer kristallijn basis lichaam. Een subtiele verandering waar we aan de buitenkant niets van zien, maar wat zal maken dat we veel en veel langer in dit lichaam kunnen blijven dan nu mogelijk is.

MULTIDIMENSIONAAL BEWUSTZIJN HERWONNEN.

Met dit herwonnen verruimd bewustzijn gaan we weer ervaren dat we bestaan binnen een veel groter kosmisch verband dan we konden vermoeden en dat we daar altijd onverbrekelijk mee verbonden zijn en ook waren. We kunnen binnen dit verhoogde bewustzijn weer betere keuzes maken, die meer in overeenstemming zijn met onze oorspronkelijkheid en het doel waarmee we deze incarnatie in de derde dimensie zijn aangegaan. Collectief aanvaarden we weer onze oorspronkelijke rol als verantwoorde co-creators van deze Wereld. Met respect voor Gaia, het Planetaire Bewustzijn, de Aarde haar lichaam en alles wat op en in Haar leeft. In de derde dimensionale densiteit en ook in de meer fijnstoffelijke andere dimensies waarop bewust leven hier op- en in de Aarde bestaat.  Een natuurlijke stap in de evolutie van het menselijk ras, op weg van de derde- naar de vijfde dimensie. Alles dat we voor deze evolutie stap nodig hebben, is al in het DNA in iedere afzonderlijke cel van het menselijk lichaam  aanwezig en wacht op activatie. Net als in de winter de bomen wachten op het onzichtbare signaal dat het tijd is om weer tot bloei te komen voor de nieuwe lente. Zoals hiervoor gezegd, krijgen we vanaf de andere kant van “de sluier” veel hulp vanuit de hogere dimensies voor deze transformatie.  Onze Galactische grotere broers en zussen van Hoger Licht bieden hun ondersteuning aan door het delen van informatie en door het aanreiken transformatie technologie op het moment dat wij als menselijk collectief,  rijp zijn om hiermee om te gaan.  De Stargate is daar een voorbeeld van.

HOE  HET STARGATE WERK IS BEGONNEN.

Prageet Harris, heeft deze van oorsprong buitenaardse technologie eind jaren tachtig in een channeling doorgekregen, van zijn Lichtgids en Hoger Zelf,  Alcazar. Met deze kennis heeft hij de Stargate gebouwd en daarmee het Stargate bewustzijn weer naar de Aarde terug gebracht. De laatste jaren doet hij dit samen met Julieanne Conard, die haar eigen bijzondere kracht hieraan toevoegt en net als Prageet, Alcazar channelt.

THE UNIVERSE IS MY PLAYGROUND.

Het spirituele pad is bij mij al in mijn kinderjaren begonnen. Ik ben altijd een empaat geweest, helderziend, helder voelend, helder wetend. Vanaf mijn vijftiende heb ik hier bewust zoekend en lezend mijn ontwikkeling en weg in gezocht. Zoals bij zoveel Lichtwerkers in deze tijd komt er op dit pad het moment dat je meer in je vorm valt, dat het steeds duidelijker wordt wat de specifieke bijdrage is die je hier in deze tijd in deze dimensie komt brengen. Bij mij heb ik het dan vooral over de laatste 20 jaren van mijn persoonlijk spiritueel ontwaken. Hierbij ben ik door mijn Hoger Zelf naar diverse krachtplaatsen en leraren over de wereld begeleid, om mijn eigen herinneringen en spiritueel potentieel weer te activeren. Ik ben hierbij door veel verschillende leraren verder geholpen en ben erg dankbaar voor hun lessen en activaties. Om er enkele te noemen: Shri Hariharananda Giri (Kriya Yoga), Drunvalo Melchizedek, Tom Kenyon, Solara An Ra, Richard Bartlet, Prageet en anderen mocht ontvangen Via  Prageet Harris kwam ik met de Stargate in aanraking. Na in een workshop een buitengewone aantrekking te voelen voor deze technologie heb ik een persoonlijke sessie gedaan bij Prageet. Bij deze sessie met Prageet en zijn gids Alcazar, werden in mij spontaan de herinnering en de vaardigheden wakker uit een hoger dimensionaal bestaan en beleefde ik een soort thuis komen. In deze sessie, waarin ik vroeg om duidelijkheid waarom ik me zo tot deze technologie aangetrokken voelde, gaf Alcazar aan dat dit voor mij vertrouwde technologie is waarmee ik in een ander bestaan al gewerkt heb.  “Het beste wat je kunt doen is dit zelf ervaren” en hij stelde mij voor om bij de Stargate te gaan staan en deze te activeren. Na de eerste vraag “ik vraag om de activatie van de Stargate”, stapte ik in een voor mij bekend patroon. Mijn armen gingen automatisch energie geleidende bewegingen maken en ik voelde  het versnellen van het veld en de diverse dimensies met hun specifieke energie signatuur om me heen. De Pleiadiërs, de Hathors en Moeder Maria, kwamen in het Stargateveld om me te bevestigen in deze herwonnen connectie  en me het vertrouwen te geven in hun ondersteuning bij het werk wat gaat komen. Prageet heeft  later voor mij een grote Stargate voor het werk met groepen gemaakt en werk ik als International Stargate workshop facilitator inmiddels al jaren met de Stargate technologie als ondersteuning bij alles wat ik in dit werk doe.  Het multidimensionale werk met de groepen en in de individuele sessies ontwikkeld zich voortduren. Ik groei in mijn eigen proces door en via het werk wat ik doe en kan steeds hoger Licht door mij heen aanbieden en een grotere bandbreedte van telepatische informatie ontvangen. Zo geeft dit werk mij ook weer door het doen,  in mijn eigen ascentie proces de kans steeds een fase verder op mijn eigen pad van ontwaken te komen, Vooral de laatste 10 jaar ben ik in een enorme spirituele versnelling terecht gekomen.  Inmiddels is mij duidelijk geworden waar ik het werken met deze protaal technologie van ken. Dit heeft  te maken heeft met mijn hoger Zelf bewustzijn als Arcturian Starseed en werk ik nu nauw samen,  als deel van een Arcturian collectief van 65.  Daarnaast ben  ontwaakt en verbonden met meer aspecten van mijn hoger bewustzijn. Waaronder Aleiyah die mijn Pleidatisch twin aspect is. In mijn werk channel ik niet alleen mijn eigen Gidsen en hogere aspecten van Zelf. Vooral in de sessies werk ik vanuit het contact met het hoger Zelf van degene die de sessie komt doen. De Hathors ondersteunen in de groepen en sessies via mij, vaak ook in combinatie met het Arcturian collectief, met gecodeerd en helend geluid en Lichttaal. Steeds meer verankerd in mijn eigen pad van dienstbaarheid, ben ik erg dankbaar voor wat ik aan transformatie en activaties in de workshops bij mijn “Stargate familie” zelf en bij anderen mag meebeleven. Van spontane helingen op fysiek gebied tot derde oog activaties, aura’s waarnemen en persoonlijk opruimen en transformeren van tegenwerkend gedachtegoed en zelf sabotage. Het is een pad van samen.  Wij helpen elkaar verder door dit met gemeenschappelijke intentie en saamhorigheid te doen en te delen. Veel liefdevolle hulp hebben we in deze workshops al mogen ontvangen van de helpers van Hoger Licht, zoals de Engelen, Geascendeerde Meesters en diverse vertegenwoordigers van onze familie van de Sterren en natuurlijk van Moeder Aarde zelf.

De Stargate is één van de meest geavanceerde technieken in deze tijd, om bijna zonder moeite, een enorme groei stap in je persoonlijke- en spirituele ontwikkeling te maken. Ik hoop van harte, dat als wat je net gelezen hebt,  je op één of andere manier raakt of nieuwsgierig maakt,  ik je een keer in contact mag brengen met deze bijzondere ervaring.

Tenzij anders vermeld geef ik deze workshops in Centrum Djoj in Rotterdam. Een erg prettig en groot spiritueel centrum met mooie zalen en een heerlijke vegetarische lunch voor de verwennerij. Djoj is goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Voor meer informatie en voor inschrijven voor deze workshops kun je terecht op www.djoj.nl/Stargate. De data van de workshops vind je in de Workshop en Event Agenda pagina op deze site.

De Individuele Stargate  Sessies  en de maandelijkse Stargate Transmissions of Light meditaties geef ik in mijn stilteruimte in Leiden.

Aan alle lieve mensen die al een workshop bij me gevolgd hebben, geef ik een lieve harte groet ✨❤️✨ en laat eens van je horen, ik ben altijd benieuwd. Tegen alle nieuw geïnteresseerden wil ik zeggen, durf je grenzen te verleggen.  Het is misschien onbekend terrein. Maar van het hoogste en meest liefdevolle Licht en begeleid door een inmiddels ervaren loods. Als ik iets voor je kan verduidelijken of heb je een vraag, neem dan gerust contact met me op.

Mail: stargatelightwork@gmail.com (geen link)  of bel me op

06-28202850.

Een liefdevolle groet

Janna Hopman

Geef een reactie